ÅRETS GANG


ÅRETS GANG

I de første fire år består det meste arbejde omkring træerne i renholdelse for ukrudt og tildeling af gødning.

 

I det 5. vokseår påbegyndes formklipning af træerne – det vil sige, at vi klipper træet ind på de nederste grenkranse. Dette arbejde gøres for at få et tæt og smalt juletræ.

 

Fra 5. vokseår reduceres topskuddet også. Det gøres for, at der ikke skal blive for stor afstand mellem hver grenkrans, da dette vil resultere i et alt for "åbent" træ. Denne proces kan gøres på to måder, enten kemisk, hvor der påsmøres en væske på selve topskudde,t med en lille malerrulle eller med en tang, som ridser i barken længere nede på stammen, hvorved man reducerer saftstrømmen op til topskuddet.

 

 

I forårsmånederne påsættes fuglepinde på de højeste træer på hvert stykke med juletræer. Dette gøres for at at reducere risikoen for at fuglene sætter sig på de nye topskud, og derved ødelægger eller knækker dem. Ved de træer, der de tidligere år har fået påsat fuglepinde, rykkes fuglepindene op på den nye top.

 

 

I videoerne herunder kan ses nogle af de processer et juletræ går igennem, fra lille nyplantet juletræ til et færdigt træ.

 

 


Bundklipning af juletræerne sker også fra 5. vokseår, og foregår med en Portaltraktor, som skærer de nederste grene af træerne. Dette gøres for at lette renholdelsen og for at skabe luft til træerne, således at de nederste grene ikke visner. Samtidig er det også for at skabe en stamme til fældningen af træerne.

 

Fra det 6. vokseår bliver de nye skud på den øverste grenkrans ”nippet” eller klippet. Det gøres i juni måned, hvor de nye skud endnu er bløde. Der nippes ca. 1/3 af de skud, der kaldes ”langskud”. Dette gøres også i det 7. og evt. 8. år.

Arbejdsprocessen med formklipning af træerne gøres for at give træerne en ensartet kegleform.

 

Plantning af juletræer

Fældning af juletræer i november måned

Formklipning af juletræer i januar måned

Netning af juletræer i november måned